domain

24 Temmuz 2014

com tr uzantılı alan adı tahsisi

Bu alan adlarının tahsisi için bir takım prosedürler izlenmektedir. Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için; Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi“, “Ticari Sicil Belgesi“, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi‘nde yayınlanmış olan ilan’aait belgelerden sadece bir tanesini göndermeniz yeterlidir. Alan Adınızın tahsisi için yukarda belirtilen belgelere ek olarak , Vergi Levhası […]

domain
Cart